nieważne

O nas

TheSocialMedwork jest przedsiębiorstwem społecznym, które pomaga ludziom na całym świecie uzyskać szybszy dostęp do najnowszych leków w krajach, w których leki te są niedostępne. Jesteśmy zarejestrowanym, niezależnym pośrednikiem w pozyskiwaniu każdego leku do imiennego użytku pacjenta oraz nadzorowaniu każdego aspektu wysyłki, ceł i dostawy. Jako jedyna organizacja na świecie pomagamy do tej pory 11 000 pacjentów i staramy się zapewnić wszystkim ludziom na świecie dostęp do najlepszych nowych leków.

Sjaak Vink, mówiący o umieszczaniu pacjentów na pierwszym miejscu w australijskich wiadomościach

 

 

TheSocialMedwork został założony przez Sjaaka Vink, współzałożyciela myTomorrows i doświadczonego innowatora w dziedzinie opieki zdrowotnej, wraz z Jamesem Heywoodem, wpływowym mówcą, naukowcem, ekspertem od dużych danych i współzałożycielem Patients Like Me; Bernardem Mullerem, założycielem Projektu MinE i Treeway i samym sobą pacjentem ALS/MND, oraz Katrin Schepp, adwokatem.

"Reprezentowałem grupę europejskich pacjentów, którzy lobbowali na rzecz szybszego zatwierdzenia przełomowego leku na raka, który został już zatwierdzony przez USA. Do czasu zatwierdzenia go w Europie wszyscy oni już nie żyli. Wtedy właśnie wiedziałem, że te rozdrobnione, arbitralne i niepotrzebne opóźnienia w przyjmowaniu leków są czymś, co wymaga działania teraz, a nie jutro".

- Sjaak Vink, dyrektor generalny i założyciel

 

Nasza filozofia: Prawo do swobodnego dostępu

Każdego dnia opóźnienia w dostępie do leków kosztują życie. 

W TheSocialMedwork uważamy, że jednostki mają prawo do swobodnego dostępu w zakresie zdrowia. Jesteśmy zobowiązani do umożliwienia lekarzowi podejmowania decyzji dotyczących leczenia, które nie są ograniczone przez to, kim jesteś lub gdzie mieszkasz. 

Globalne systemy dostępu do leków są rozdrobnione i zawierają istotne bariery, które mogą opóźniać i ograniczać dostęp do leków na lata. Bariery te wynikają z lokalnych różnic w przepisach, wyborach producentów, agencjach zatwierdzających, lokalnych urzędach zdrowia i systemach refundacji. Łącznie prowadzi to do nierówności w dostępie do nowych leków potencjalnie ratujących życie lub ratujących życie, co może mieć istotne konsekwencje dla pacjentów, którzy mogą z nich skorzystać.

Naszą misją jest umożliwienie pacjentom wraz ze swoimi lekarzami pokonania tych barier i uzyskania odpowiedniego i skutecznego dostępu do najskuteczniejszych leków do spersonalizowanego leczenia choroby. 

Z każdym obsługiwanym przez nas pacjentem oznaczamy i naświetlamy luki w dostępie dla regulatorów, producentów i systemów opieki zdrowotnej, aby mogli oni przyczynić się i udoskonalić swoje własne procesy w celu skuteczniejszego służenia wszystkim.

Naszą pasją jest równy dostęp do leków dla wszystkich. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla wielu pozostają dodatkowe bariery, w tym dostęp do informacji, a także zdolność do zapewnienia sobie dostępu do leków. Zależy nam na tym, aby ostatecznie zapewnić prawdziwie sprawiedliwy dostęp do nich. 

Jeśli jako lekarz i pacjent szukasz dla siebie właściwego leczenia, które nie istnieje tam, gdzie mieszkasz, jesteśmy tutaj, aby Ci służyć. 

Nasze Horyzonty

1. Pacjenci cieszą się lepszym zdrowiem i samopoczuciem

Nasz pierwszy horyzont obejmuje angażowanie i pomoc pacjentom w dostępie do leków przedłużających życie - leków, które mogą poprawić jakość ich życia.

Jest to nasza obecna platforma, na której w ciągu ostatnich kilku lat poczyniliśmy ogromne postępy. Dotarliśmy i pomogliśmy pacjentom ze wszystkich zakątków świata, z krajów, o których nigdy nie myśleliśmy, że są możliwe, i uzasadniliśmy nasz cel, jakim jest zapewnienie im dostępu do najnowszych, zatwierdzonych gdzie indziej leków.

2. Silniejsze, zdrowsze i bardziej inkluzywne społeczności

W ramach drugiego horyzontu skupiamy się na rozpoczęciu prac ziemnych w celu zbudowania infrastruktury ekosystemu. Takiej, która będzie powoli łączyć farmaceutów, pracowników służby zdrowia i innowatorów.

W ciągu najbliższych trzech lat skupimy się na wzmocnieniu naszej sieci rzecznictwa poprzez współpracę z lekarzami, pielęgniarkami, rodzinami i opiekunami - ostatecznie wspierając coraz większą liczbę pacjentów, którzy potrzebują naszej pomocy, z całego świata. Budując infrastrukturę dla nowego ekosystemu, pozwolimy wszystkim innowatorom z branży farmaceutycznej i zdrowotnej w równym stopniu przyczyniać się, współpracować i sprzyjać układowi, w którym wszyscy pracują razem.

3. Społeczeństwo jest zdrowsze i szczęśliwsze

W ramach trzeciego horyzontu dążymy do ewolucji w kierunku nowego ekosystemu zdrowia, który daje ludziom na całym świecie możliwość opracowywania zintegrowanych rozwiązań i daje ludziom na całym świecie możliwość opracowywania zintegrowanych rozwiązań oraz kompleksowego, opartego na współpracy podejścia do rozwiązywania problemów, z którymi mamy do czynienia w środowisku służby zdrowia.

Wielki finał" dla globalnego społeczeństwa ma na celu stworzenie ekosystemu dla wszystkich. Głęboko wierzymy, że zdrowie jest nowym bogactwem. A godność ludzka nie pozwala mieć i nie mieć. Będziemy ewoluować w kierunku ekosystemu, w którym wszyscy rozpoznają choroby i z pasją współpracują w celu znalezienia rozwiązań w zakresie zarządzania zdrowiem, które będą działać na rzecz wszystkich.

 

W ramach tego nowego ekosystemu upoważniamy innowatorów w dziedzinie zdrowia do współpracy z pacjentami, społecznościami, stowarzyszeniami, lekarzami, opiekunami, firmami farmaceutycznymi, firmami zajmującymi się technologiami medycznymi, płatnikami i rządami. Nasz ekosystem pozwoli tym ró!nym interesariuszom osiągnąć nowy poziom i odkryć nigdy nieoczekiwane rozwiązania problemów zdrowotnych na świecie.

Nasz plan

Nieustannie dążymy do dalszego rozwoju i dążymy do realizacji naszego marzenia o poprawie dostępu do opieki zdrowotnej i krajobrazu zdrowotnego. Nasz plan biznesowy składa się z siedmiu odrębnych faz wzrostu:

  1. Zbuduj dostępną globalną platformę, dzięki której pacjenci będą mogli kupować nowe leki na poważne, śmiertelne i wyniszczające życie schorzenia.
  2. Zjednoczyć globalną społeczność pacjentów, świadczeniodawców, a w końcu także społeczeństwo.
  3. Tworzenie internetowych programów informacji zwrotnej o danych osobowych pacjentów.
  4. Korzystaj z tych programów informacji zwrotnej z danymi pacjenta w celu zapewnienia nowego poziomu przejrzystości, wglądu i innowacyjności ukierunkowanej na pacjenta.
  5. Skorzystaj z naszego zasięgu, danych i społeczności, aby wesprzeć nowe, bardziej sprawiedliwe modele cenowe dla leków.
  6. Aktywny udział w rozwoju zarządzania zdrowiem, badaniach nad pacjentami i globalnych programach edukacyjnych.
  7. Stań się de facto uniwersalną platformą zdrowotną, dającą wszystkim dostęp do najlepszego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Priorytety strategiczne nakreślone w modelu wzrostu i oddziaływania społecznego z wykorzystaniem podejścia McKinsey'a Three Horizons.

Nasze wartości

Jesteśmy współczujący, szczerzy, tropiący i dostarczamy niesamowite!

Wartość #1 - COMPASSIONATE

Przede wszystkim kierują nami współczujące działania. Wobec pacjentów, gdy rozumiemy ich indywidualne potrzeby i okoliczności oraz staramy się pomóc im i ich lekarzom w dostępie do ich leków bez względu na wszelkie przeszkody. Wobec każdego, kto pracuje w sektorze opieki zdrowotnej i innowacji, gdy rozumiemy jego walkę o równowagę potrzeb ekonomicznych i przyczynienie się do zdrowszego świata. A także wobec naszych rodzin, przyjaciół i współpracowników. Staramy się przedkładać potrzeby innych nad nasze i pozostawić ich pozytywne i trwałe skutki.

"Bądź tą zmianą, którą chciałbyś zobaczyć w świecie."

- Mahatma Gandhi

Wartość #2 - OUTSPOKEN

Jesteśmy otwarci na sposób, w jaki rozpowszechniamy nasze marzenia i misję oraz w sposób, w jaki wypowiadamy się przeciwko niesprawiedliwości wokół nas. W globalnym zdrowiu, jak również w każdej niesprawiedliwości, przed którą stoją ludzie i ten świat. Jesteśmy otwarci na sposób, w jaki walczymy i staramy się przyczyniać do budowania lepszego świata dla wszystkich. Czynimy to, przemawiając do naszych umysłów i będąc szczerymi i uczciwymi, przychodzimy, co tylko możliwe.

"Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu, w którym milczymy na temat rzeczy, które mają znaczenie."

- Martin Luther King

Wartość #3 - TRAILBLAZING

Jesteśmy pionierami w sposobie myślenia i znajdowania rozwiązań, w sposobie podejścia do problemów i przeszkód oraz w sposobie budowania zdrowszego świata. Robimy to inaczej. Myśląc nieszablonowo kwestionujemy status quo. Jesteśmy bowiem przekonani, że nową drogę ku lepszemu światu i zdrowszej przyszłości dla wszystkich można osiągnąć tylko poprzez ciekawy, kreatywny, przedsiębiorczy i pionierski sposób myślenia.

"Logika prowadzi cię od A do B, wyobraźnia prowadzi cię wszędzie."

- Albert Einstein

Wartość #4 - AWARIA DOSTAWCY

We wszystkim, co robimy, jesteśmy chętni do dostarczenia niesamowitego. W sposobie, w jaki wspieramy naszych pacjentów i ich lekarzy z całego świata oraz w sposobie, w jaki staramy się osiągać nasze cele. Nasza pasja i dyscyplina prowadzą nas do osiągania doskonałości w każdym szczególe. Staramy się wykraczać poza oczekiwania stawiane nam przez pacjentów, pracowników służby zdrowia, interesariuszy i wszystkich wokół nas.

"Doskonałość to ciągły proces, a nie wypadek."

- Abdul Kalam

Staramy się być całkowicie transparentni

Przeczytaj o naszych licencjach, wpływie, udziałowcach i innych kwestiach na naszej stronie Przejrzystość.