nieważne

Przejrzystość

TheSocialMedwork, jako firma rozpoczynająca działalność w ramach Social Impact, stara się być całkowicie przejrzysta w zakresie naszych celów, sposobu ich osiągania, wpływu, jaki wywieramy i ogólnych działań biznesowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na tej stronie, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem TheSocialMedwork pod adresem [chroniona poczta elektroniczna] lub poprzez ten formularz kontaktowy.

Licencje

  1. Jesteśmy zarejestrowani w holenderskim Ministerstwie Zdrowia w Hadze jako niezależny pośrednik, numer rejestracyjny 6730 BEM.
  2. Stosujemy się do praktyk i wytycznych określonych przez dobrą praktykę dystrybucji. Zobacz certyfikat.
  3. Nasza licencja dystrybutora hurtowego jest zarejestrowana w holenderskim Ministerstwie Zdrowia. Zobacz certyfikat.
  4. Jesteśmy członkiem Code Social Enterprises.
  5. Jesteśmy zarejestrowani jako przedsiębiorstwo społeczne w Przedsiębiorstwie Społecznym NL.

Niektórzy z naszych Akcjonariuszy

Wirus

Przedsięwzięcia o znaczeniu społecznym

Członkowie Klubu Zmian (Angel investor)

Członkowie Pymymymic (Angel investor)

Esther Dyson

Jamie Heywood

TheSocialMedwork jest społecznym przedsięwzięciem typu "for profit", którego misją jest wywieranie wpływu na całym świecie. Wierzymy, że w tym celu potrzebne są sojusze z funduszami typu impact, które również skupiają się na zwrocie z inwestycji, takimi jak holenderski fundusz VC, Social Impact Ventures, Change Club czy Pymymymymic. Z tego powodu TheSocialMedwork nie zawarł w swoim statucie żadnych ograniczeń w odniesieniu do możliwych przyszłych wypłat dla takich inwestorów. Potwierdzenie i zapewnienie wpływu jest zapewnione dla tych rodzajów finansowania na podstawie wskaźników wyników zarówno finansowych, jak i społecznych. Kamienie milowe i sprawozdawczość są również oparte na wynikach dotyczących zarówno skutków finansowych, jak i społecznych.

W ten sposób TheSocialMedwork, który obecnie wspiera i pomaga pacjentom i lekarzom w ponad 80 krajach, będzie w stanie zmaksymalizować swój wpływ na opiekę medyczną dla wszystkich na całym świecie. Jednak w najbliższej przyszłości wszystkie zyski będą inwestowane w firmę, aby zwiększyć nasz wpływ. W dłuższej perspektywie możliwe jest, że będziemy mogli wypłacić je udziałowcom.

Polityka inwestycyjna

Wszystkie zyski zostaną zainwestowane w firmę.

Polityka płacowa

Celem TheSocialMedwork jest osiągnięcie wszystkich naszych wyników razem. Dlatego chcemy, aby różnica w wynagrodzeniu była jak najmniejsza. Ostatecznie różnica ta pozostaje niezmienna ze względu na wielkość naszej organizacji oraz różnorodność naszych funkcji i obowiązków. Aktualny wskaźnik wynagrodzenia TheSocialMedwork wynosi 1 : 3,6. Co więcej, posiadamy akcje pracownicze, a akcje są w posiadaniu Butterfly Circus, BV.

Linki

Sprawozdanie roczne TSM

Wyciąg z rejestru przedsiębiorstw niderlandzkiej Izby Handlowej TSM

Statut Spółki z dnia 16 lipca 2018 r.