Co to jest Tagrisso? |Informacje i FAQ |The SocialMedworkArtykuł recenzowany przez dr Jana de Witt

Artykuł ostatnio zaktualizowany w dniu 21/1/2021 r.


Co to jest Tagrisso (osimertinib)?

Tagrisso (osimertinib) jest inhibitorem kinazy w leczeniu raka płuca nazywanego niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), gdy rak jest zaawansowany lub przerzutowany (etap 4). Jest on stosowany u pacjentów z mutacją T790M w naskórkowym receptorem czynnika wzrostu (EGFR):1,2.

 • jako leczenie pierwszego rzutu pacjentów, których guzy mają mutacje EGFR exon 19 lub exon 21 L858R
 • jako druga linia leczenia pacjentów, których choroba postępuje w trakcie lub po terapii EGFR TKI

Jest dostępny w postaci tabletek zawierających 40mg lub 80mg osimertinibu.1


Ile kosztuje Tagrisso (osimertinib)?

Aby uzyskać więcej informacji o tym, ile kosztuje Tagrisso i jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu dostępu do niego, kliknij na przycisk poniżej:


Czy Tagrisso (osimertinib) zabija komórki nowotworowe?

Nie, Tagrisso jest ukierunkowaną terapią, która pomaga spowolnić lub powstrzymać wzrost komórek nowotworowych lub pomóc w kurczeniu się guza. Może pomóc w zapobieganiu powrotowi raka płuc po jego usunięciu przez operację. Nie zabija komórek rakowych.3


Czy Tagrisso (osimertinib) to chemioterapia?

Nie, Tagrisso nie jest chemioterapią, ale terapią ukierunkowaną. Terapie ukierunkowane działają inaczej niż tradycyjna chemioterapia. Chemioterapia zabija szybko dzielące się komórki i może wpływać na wiele rodzajów komórek w organizmie, w tym na zdrowe komórki. Terapie ukierunkowane są przeznaczone dla określonych rodzajów nowotworów, aby zablokować wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Terapie ukierunkowane nie są chemioterapią ani immunoterapią.3


Czy Tagrisso (osimertinib) jest immunoterapią?

Nie, Tagrisso nie jest immunoterapią, ale terapią ukierunkowaną. Terapie ukierunkowane działają inaczej niż tradycyjna chemioterapia. Immunoterapia stymuluje układ odpornościowy, aby pomóc organizmowi w walce z rakiem. Terapie ukierunkowane są przeznaczone dla określonych rodzajów nowotworów, aby zablokować wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych. Terapie ukierunkowane nie są chemioterapią ani immunoterapią.3


Jak podawany jest Tagrisso (osimertinib)?

Lek Tagrisso jest tabletką przyjmowaną raz na dobę. Tabletkę można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe, jeśli upłynęło 12 godzin od pominięcia dawki. Jeśli od pominiętej dawki upłynęło więcej niż 12 godzin, należy pominąć pominiętą dawkę i kontynuować dawkowanie zgodnie z dotychczasowym schematem.1,2


Możesz przeciąć Tagrisso (osimertinib) na pół?

Nie, Tagrisso nie może być cięte, miażdżone ani podgrzewane. W przypadku, gdy nie można połknąć tabletki Tagrisso w całości, należy rozpuścić tabletkę w niegazowanej wodzie (patrz oficjalna informacja o zaleceniach). Tabletkę należy mieszać do momentu, gdy znajdzie się w małych kawałkach (tabletka nie rozpuszcza się całkowicie).1,2


Jakie są skutki uboczne Tagrisso (osimertinib)?

Najczęstsze działania niepożądane (≥25% pacjentów) wymienione w informacji o przepisywaniu leków obejmują:1,2

 • biegunka
 • wysypka
 • sucha skóra
 • toksyczność paznokci
 • uczucie zmęczenia (zmęczenie)

Poważne działania niepożądane wymienione w informacji o przepisywaniu leków obejmują:1,2

 • śródmiąższowa choroba płuc (ILD)/pneumonitis
 • zapalenie płuc
 • zaburzenia rytmu serca (wydłużenie odstępu QTc)
 • kardiomiopatia
 • zapalenie rogówki (zapalenie rogówki oka).

Pełne informacje na temat dawkowania i podawania Tagrisso można znaleźć w oficjalnych informacjach o zaleceniach wymienionych w naszym dziale referencji.1,2


Czy można pić alkohol, biorąc Tagrisso?

Picie alkoholu (w niewielkich ilościach) nie wydaje się wpływać na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania leku Tagrisso. Ogólnie rzecz biorąc, należy ograniczyć spożywanie napojów alkoholowych do minimum lub całkowicie ich unikać. Należy omówić to z lekarzem prowadzącym.1


Kiedy Tagrisso (osimertinib) zostało zatwierdzone przez FDA?

Tagrisso zostało zatwierdzone do zaawansowanego lub przerzutowego NSCLC u pacjentów z naskórkowym receptorem czynnika wzrostu (EGFR) T790M przez Food and Drug Administration (FDA), USA on:4.

 • 13 listopada 2015 r., z przyspieszonym zatwierdzeniem jako leczenie drugiej linii
 • 30 marca 2017 r., jako leczenie drugiej linii
 • 18 kwietnia 2018 r., jako leczenie pierwszego wyboru

Tagrisso również został zatwierdzony przez:

 • Europejska Agencja Medyczna (EMA), Unia Europejska:5
  • 2 lutego 2016 r. jako leczenie drugiej linii
  • 11 czerwca 2018 r. jako leczenie pierwszego wyboru
 • Health Canada, 19 lipca 2016 r. jako leczenie pierwszej i drugiej linii.6
 • Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia, 3 sierpnia 2016 r. jako leczenie drugiej linii.7
 • Medsafe, Nowa Zelandia, 5 października 2017 r. jako leczenie pierwszej linii.8

Jaka jest skuteczność leku Tagrisso (osimertinib)?

Wykazano, że lek Tagrisso daje pacjentom więcej czasu, w którym stan nowotworu nie pogarsza się. Mediana przeżycia wolnego od progresji choroby wynosiła 18,9 miesiąca w przypadku stosowania leku Tagrisso w porównaniu z 10,2 miesiąca w przypadku standardowej chemioterapii. Osoby leczone produktem Tagrisso żyły również dłużej: mediana przeżycia całkowitego wynosiła 38,6 miesiąca w przypadku produktu Tagrisso w porównaniu z 31,8 miesiąca w przypadku standardowej chemioterapii.9


Kto produkuje Tagrisso (osimertinib)?

Tagrisso jest produkowany przez AstraZeneca plc. AstraZeneca plc jest brytyjsko-szwedzką wielonarodową firmą farmaceutyczną i biofarmaceutyczną z siedzibą w Cambridge w Anglii. AstraZeneca posiada portfel produktów dla głównych obszarów chorobowych, w tym nowotworów, chorób układu krążenia, układu pokarmowego, infekcji, chorób układu oddechowego i zapalenia.


Referencje:

 1. FDA Informacje o produktach
 2. EMA Informacje o produkcie
 3. Tagrisso.com
 4. FDA.gov
 5. AstraZeneca.com
 6. AstraZeneca.com
 7. TGA Australia Informacje o produkcie
 8. Informacje o produkcie MedSafe Nowa Zelandia
 9. Tagrisso.com
 10. Tagrisso (osimertinib)- TheSocialmedwork.com

Skontaktuj się z Działem Pomocy Pacjentom

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Pacjenta. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 CET.