Co to jest Trodelvy? | Informacja i FAQ |Praca socjalnaArtykuł recenzowany przez dr Jana de Witt

Artykuł ostatnio zaktualizowany w dniu 22/1/2021 r.


Co to jest lek Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy)?

Trodelvy jest koniugatem przeciwciała z lekiem (ADC; terapia celowana immunologicznie). Jest on stosowany w leczeniu pacjentów z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi (mTNBC), którzy otrzymali co najmniej 2 wcześniejsze terapie w leczeniu choroby przerzutowej. Preparat Trodelvy jest pierwszym ADC zatwierdzonym przez FDA do leczenia pacjentów z mTNBBC.1


Ile kosztuje preparat Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy)?

Aby uzyskać więcej informacji o tym, ile kosztuje Trodelvy i jak możemy pomóc Ci w dostępie do niego, kliknij na poniższy przycisk:


W jakim celu stosuje się preparat Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy)?

Trodelvy jest lekiem stosowanym w leczeniu pacjentów z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi (mTNBC), którzy otrzymali co najmniej 2 wcześniejsze terapie z powodu choroby przerzutowej. TNBC stanowi do 20% wszystkich nowotworów piersi.1

Trodelvy jest obecnie badany również pod kątem leczenia pacjentów z rakiem pęcherza moczowego lub glioblastomą, agresywną odmianą raka mózgu.2,3


Czy Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) jest chemioterapią?

Trodelvy jest lekiem stosowanym w terapii celowanej immunologicznie, składającym się z przeciwciała monoklonalnego (sakituzumabu), które może pomóc układowi odpornościowemu w rozpoznawaniu i zwalczaniu nowotworu. Trodelvy jest tak zwanym koniugatem przeciwciała z lekiem (ADC): związek łączący przyłącza (koniuguje) sakituzumab do chemioterapii SN-38.1,4


Co to jest Sacituzumab Govitecan HZIY?

Sacituzumab Govitecan jest koniugatem przeciwciała z lekiem Trop-2 (ADC). Sacituzumab Govitecan składa się z 3 części:4

  • Sacituzumab, przeciwciało rozpoznające Trop-2, które jest rodzajem białka przeznaczonym do rozpoznawania i dołączania do antygenu Trop2 obecnego na komórkach nowotworowych.
  • SN-38, inhibitor topoizomerazy I (chemioterapii), który uszkadza DNA komórki nowotworowej i hamuje dalszą replikację DNA.
  • Związek, który łączy (łączy) te dwie części razem.

Jak działa Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy)?

Kiedy sakituzumab wiąże się z Trop-2 na komórce nowotworowej, lek jest pobierany przez komórkę, a łącznik zostaje przerwany. Powoduje to uwolnienie SN-38, który następnie niszczy komórki nowotworowe Trop-2-dodatnie.1,4


Kto produkuje lek Trodelvy sacituzumab govitecan-hziy)?

Trodelvy jest produkowany przez firmę Immunomedics. Immunomedics specjalizuje się w technologii koniugatów ADC (ang. antibody-drug conjugate) nowej generacji, a jej celem jest pomoc pacjentom z trudnymi do leczenia nowotworami. Trodelvy jest głównym ADC firmy.


Co się stało z Immunomedics?

W dniu 13 września 2020 r. producenci leku Trodelvy, firmy Gilead i Immunomedics, ogłosiły podpisanie ostatecznej umowy o połączeniu. Firma Immunomedics stała się spółką zależną należącą w całości do firmy Gilead. Gilead Sciences, Inc. jest opartą na badaniach naukowych firmą biofarmaceutyczną, która odkrywa, opracowuje i komercjalizuje innowacyjne leki w obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych.5


Referencje

  1. Access.fda.gov
  2. Immunomedics.com
  3. Biospace.com
  4. Trodelvy - Breastcancer.org
  5. Gilead.com
  6. Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) - Thesocialmedwork.com

Skontaktuj się z Działem Pomocy Pacjentom

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Zespołem Obsługi Pacjenta. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 CET.