Ocrevus (ocrelizumab) pomaga zachować funkcje rąk i ramion w PPMS

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym (MS) często doświadczają stopniowej utraty zręczności i funkcji rąk i ramion, szczególnie ci z pierwotnym postępującym stwardnieniem rozsianym (PPMS). Zazwyczaj chorzy ci mają również ograniczenia w chodzeniu, dlatego tak ważne jest, aby mogli oni używać rąk i ramion do wykonywania codziennych czynności.

Poprzednie badania nad ocrevusem (ocrelizumabem) zaowocowały niższymi wskaźnikami progresji choroby w zakresie zdolności do chodzenia, objętości zmian w mózgu i całkowitej utraty objętości mózgu u pacjentów z MS. Obecnie badacze przeprowadzili badania rozpoznawcze, które koncentrowały się na wpływie Ocrevus (ocrelizumab) na ręce i ramiona w PPMS.

Badacze napisali, że "wyniki tej analizy wykazały, że ocrelizumab (Ocrevus) zmniejszył progresję upośledzenia UE u pacjentów z PPMS". Wyniki te są bardzo obiecujące dla pacjentów na wózkach inwalidzkich, ponieważ ma to duży wpływ na ich niezależność i jakość życia. Przeczytaj więcej na stronie Multiple Sclerosis News Today.