Nowo zatwierdzony w UE: Durvalumab (Imfinzi) - immunoterapia w III etapie raka płuca

Rak płuc jest niestety dobrze znany jako jeden z nowotworów o najwyższej śmiertelności zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, odpowiadający za około jedną trzecią wszystkich zgonów z powodu raka. W zeszłym tygodniu ogłoszono, że ten lek, durvalumab (Imfinzi), został zatwierdzony przez EMA do stosowania u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC). Ta nowa opcja leczenia może wydłużyć średnią długość życia średnio o 3 razy.

Według EMA, w badaniu klinicznym na pacjentach z tym specyficznym rodzajem raka płuca uzyskano świetne wyniki. Badanie, które nosi nazwę "PACIFIC", objęło łącznie 713 pacjentów, u których po chemioterapii i naświetlaniu nie nastąpił postęp choroby. Wyniki wykazały, że u pacjentów przyjmujących durvalumab (Imfinzi) ryzyko zgonu zostało zmniejszone o imponujące 32%, a pacjenci żyli średnio 3 razy dłużej bez pogarszania się ich stanu chorobowego w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo (17,2 miesiąca vs 5,6 miesiąca). Jak powiedział dr Luis Paz-Ares, główny badacz badania PACIFIC: "Imfinzi wykazał, że w tej dziedzinie, w której nie ma wystarczających potrzeb, pacjenci ci mają duże szanse na przeżycie".

Durvalumab (Imfinzi) jest immunoterapią, co oznacza, że działa stymulująco i pobudzająco na własny układ odpornościowy organizmu, aby zaatakować raka. Jest to pierwsza immunoterapia, która wykazała znaczne ogólne korzyści w zakresie przeżycia w tym rodzaju raka płuc (NSCLC).

W 2017 r. FDA zatwierdziła również lek do stosowania u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego, u których rak postępował na lub po chemioterapii na bazie platyny. Dane kliniczne dotyczące tych pacjentów wykazały, że 16% pacjentów nadal odpowiadało na leczenie po 1 roku. Prowadzone są również dodatkowe badania mające na celu zbadanie, w jaki sposób można zastosować ją jako pierwszą lub drugą linię leczenia w przypadku raka głowy i szyi oraz innych nowotworów stałych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego leku i działań niepożądanych, kliknij tutaj.