10 Rzeczy, które musisz wiedzieć o raku płuc

wiedza o raku płuc

Szacuje się, że w 2015 roku u 221 200 osób w Stanach Zjednoczonych zostanie zdiagnozowany rak płuc, co stanowi 13 procent wszystkich diagnozowanych nowotworów.1

Chociaż jest to najczęstszy rak na świecie i główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów w USA,2 wczesna diagnoza, ciągły rozwój obiecujących leków i zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka z nim związanych może pomóc w spadku wskaźnika zgonów.

Chociaż w ostatnich latach zatwierdzono wiele nowych leków stosowanych w leczeniu raka płuc, w niektórych krajach nadal mogą występować opóźnienia w dostępie pacjentów, szpitali i lekarzy. Do tych opóźnień może przyczynić się wiele czynników, takich jak zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i opóźnienia biurokratyczne. Jeśli Ty lub Twoja najbliższa osoba jest zainteresowana nabyciem leku, który nie jest jeszcze dostępny w Twoim kraju, możesz odwiedzić naszą stronę główną, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak można to zrobić, co trzeba będzie zrobić i jak nasz zespół może poprowadzić Cię przez ten proces. Nasz zespół codziennie dostarcza niezatwierdzone jeszcze leki z całego świata, a jego usługi są wysoko oceniane przez lekarzy i pacjentów.

Oto 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o raku płuc.

1. Objawy raka płuc

Wczesne stadium raka płuc jest często bezobjawowe, co utrudnia wczesną diagnozę. Ale w miarę jak postępuje, pojawiają się pewne powszechne objawy, włącznie z poniższą listą. Nie jest to bynajmniej pełna lista objawów. Jeśli masz jakieś obawy lub powód do obaw, zawsze niezwłocznie rozmawiaj z lekarzem.

 • Kaszel, który nie ustępuje lub pogarsza się stopniowo.
 • Zmęczenie lub słabość
 • Krótki oddech
 • Ból w klatce piersiowej, który jest często zauważany podczas oddychania, śmiechu lub kaszlu
 • Chrypka
 • Wykrztuszanie krwi
 • Rozwój zapalenia oskrzeli i/lub zapalenia płuc, które nie polepsza się.
 • Utrata apetytu
 • Utrata masy ciała

Jeśli rak płuc rozprzestrzenia się, mogą pojawić się inne objawy, np:

 • Żółtaczka (żółtaczka skóry i oczu)
 • Spuchnięte węzły chłonne lub grudki pod skórą
 • Ból pleców lub bioder
 • Problemy z układem nerwowym: bóle głowy, zawroty głowy, osłabienie rąk lub nóg lub napady drgawek

2. Istnieją dwa główne rodzaje raka płuc

Są to: niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC) i małokomórkowy rak płuca (SCLC).

Około 85 do 90 procent zdiagnozowanych raków płuca to NSCLC, a istnieją trzy rodzaje tych nowotworów3:

 • Rakadenokarcynowy: Rak ten najczęściej występuje u obecnych lub byłych palaczy. Jest on jednak również najczęstszym rakiem płuc występującym u osób niepalących, częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn i bardziej prawdopodobne jest, że rozwinie się u osób młodszych niż jakiekolwiek inne formy raka płuc. Około 40 procent raków płuc to raki gruczołowe.5 Ten rak zazwyczaj rozwija się w zewnętrznych warstwach płuc, ma tendencję do wolniejszego wzrostu niż inne formy i ma większe szanse na znalezienie, zanim rozprzestrzeni się na inne obszary. 
 • Rak komórek szklistokomórkowych (epidermoid): Są one często związane z paleniem tytoniu i rozwijają się w wewnętrznych drogach oddechowych płuc. Około 25 do 30 procent raków płuc to raki kolczystokomórkowe (squamous cell carcinoma).4
 • Rakolbrzymiokomórkowy (niezróżnicowany): Rak ten może rozwinąć się w każdym obszarze płuc i stanowi około 10 do 15 procent raka płuc.6 Zazwyczaj szybko rośnie i szybko się rozprzestrzenia, co utrudnia jego leczenie.
 • Małe komórki raka płuc

Mały komórkowy rak płuc (SCLC) i czasami nazywany również inną nazwą Oat Cell Cancer stanowi około 10 do 15 procent wszystkich raków płuc i bardzo rzadko rozwija się u kogoś, kto nie palił.7 SCLC rozwija się w klatce piersiowej - zazwyczaj w jednej części płuca, a następnie zazwyczaj szybko rozprzestrzenia się po całej reszcie ciała.

3. Rak płuc dotyka także osoby niepalące.

Chociaż największym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka płuc jest palenie tytoniu, około 10 do 15 procent przypadków występuje u osób niepalących.8 Oznacza to, że około 16 000 do 24 000 Amerykanów, którzy nigdy nie palili, umiera co roku na raka płuc.9

Według dr Megan Baumgart, adiunkta na wydziale medycyny, hematologii/onkologii w Wilmot Cancer Institute w Rochester w Nowym Jorku, bierne palenie jest trzecią główną przyczyną raka płuc i stwierdzono, że zwiększa ono ryzyko danej osoby "przy czym stopień narażenia decyduje o powiązanym ryzyku".

Każdego roku 7000 dorosłych ludzi umiera z powodu biernego palenia.10 Osoby, które mieszkają z palaczem lub są narażone na jego działanie w miejscu pracy, są w 20 do 30 procent narażone na ryzyko zachorowania na raka płuc.11 W rzeczywistości, gdyby rak płuc u osób niepalących był uważany za swoją własną kategorię, znalazłby się w pierwszej dziesiątce śmiertelnych nowotworów w USA.12

Przepisy zakazujące publicznego palenia przyczyniły się do zmniejszenia zagrożenia, a organizacje takie jak American Cancer Society Cancer Action Network pracują nad wzmocnieniem tych przepisów.

4. 4. Czynniki środowiskowe

Gaz radonowy jest główną przyczyną raka płuc u osób niepalących, odpowiadającą za 21 000 zgonów rocznie.13 Ten bezwonny, bezsmakowy gaz występuje w przyrodzie i jest zazwyczaj nieszkodliwy; może jednak koncentrować się w domach zbudowanych w glebie, w których znajdują się złoża uranu. Jedynym sposobem na określenie, czy występuje on w dużych ilościach w domu, jest jego przetestowanie.

Zanieczyszczenie powietrza zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za czynnik powodujący raka w 2013 roku. Jednak w Stanach Zjednoczonych ryzyko zachorowania na raka płuc z powodu zanieczyszczenia powietrza jest mniejsze niż w innych krajach ze względu na politykę ochrony środowiska.

Inne czynniki środowiskowe, które zwiększają ryzyko wystąpienia raka płuc, obejmują narażenie na działanie azbestu, arsenu, smoły, sadzy, chromu i niklu. Zapalenie, najczęściej wywoływane przez żywność taką jak biały chleb i produkty zawierające cukier, również zostało uznane za przyczyniający się czynnik ryzyka.

5. Badania przesiewowe mogą przynieść korzyści w przypadkach wysokiego ryzyka

Chociaż opracowywane są nowe techniki badań przesiewowych, które mają na celu diagnozowanie raka płuc we wcześniejszych stadiach rozwoju, obecne badania przesiewowe zazwyczaj nie zapobiegają rozwojowi raka płuc, chyba że dana osoba jest uważana za osobę wysokiego ryzyka. Według amerykańskiej grupy zadaniowej służb prewencyjnych (USPSTF) są to osoby wysokiego ryzyka:

 • Obecni palacze lub palacze, którzy rzucili palenie w ciągu ostatnich 15 lat
 • I którzy mają od 55 do 80 lat
 • I palić co najmniej jedną paczkę papierosów dziennie przez 30 lat lub dwie paczki dziennie przez 15 lat

W przypadku tych osób lub byłych palaczy, coroczne badania przesiewowe z zastosowaniem tomografii komputerowej w niskiej dawce (LDCT) mogą zapobiec znacznej liczbie "zgonów związanych z rakiem płuc".

6. Rak płuc jest uleczalny, gdy zostanie wcześnie złapany

Leczenie raka płuc zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj nowotworu, jego umiejscowienie, stopień zaawansowania i ogólny stan zdrowia pacjenta.

Gdy rak płuca zostanie rozpoznany we wczesnym stadium, wzrasta wskaźnik przeżycia długoterminowego. Ponieważ jednak objawy zazwyczaj pojawiają się dopiero później, często trudno jest postawić prawidłową diagnozę, dopóki rak nie znajdzie się w zaawansowanym stadium. Pięcioletni wskaźnik przeżywalności w przypadkach, w których rak został wykryty we wczesnym stadium - gdy jest nadal ograniczony do płuc - wynosi 52 procent.14 Po rozprzestrzenieniu się na inne narządy wskaźnik przeżycia spada jednak do zaledwie czterech procent.15

Wczesny niedrobnokomórkowy rak płuc - postać najczęściej wywoływana przez palenie tytoniu - ma lepsze rokowania niż inne formy w wyniku stosowania chirurgii lub radioterapii.

Badania kliniczne są prowadzone w większości Stanów Zjednoczonych, a National Cancer Institute zachęca wszystkich, u których zdiagnozowano raka płuca, do wzięcia udziału w badaniach, szczególnie tych, u których zdiagnozowano niedrobnokomórkowego raka płuca.

7. Pozytywne wyniki nowych leków

W ostatniej dekadzie obiecująco zaczęły pojawiać się nowe, ukierunkowane terapie, które skupiają się na konkretnych nieprawidłowościach w obrębie samych guzów. Niektóre z nich obejmują bevacizumab (Avastin), który powstrzymuje nowotwory przed tworzeniem się nowego układu krwiotwórczego; oraz erlotinib (Tarceva), który zapobiega przemnażaniu się komórek nowotworowych przez substancje chemiczne.

Leki do immunoterapii - leki, które pomagają w restarcie układu odpornościowego i walce z rakiem - to kolejny nowy lek obiecujący, a "efekty uboczne mogą być korzystniejsze niż leki do chemioterapii" - powiedział dr Eric S. Kim, adiunkt na wydziale medycyny, hematologii/onkologii w Wilmot Cancer Institute w Rochester, Nowy Jork, w wywiadzie dla Live Science z kwietnia 2015 roku.

Najnowszym z tych leków, który ma być zatwierdzony przez FDA jest nivolumab (Opdivo), który jest skierowany do dwóch podtypów niedrobnokomórkowego raka płuca zwanych przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) i przerzutowym kolczystokomórkowym NSCLC, które mimo chemioterapii nadal się rozwijają.

W ostatnim międzynarodowym badaniu klinicznym 19 procent z 582 uczestników odpowiedziało na Opdivo, w porównaniu z 12-procentowym odsetkiem odpowiedzi na docetaksel leków onkologicznych.16 Mediana ogólnego wskaźnika przeżywalności dla osób leczonych produktem Opdivo wynosiła 12,2 miesiąca, w porównaniu z 9,4 miesiąca dla osób otrzymujących docetaksel.17

Terapia protonowa, która dostarcza precyzyjnego promieniowania do konkretnego guza, tak aby nie uszkodzić zdrowych tkanek, okazała się również bardzo obiecująca w leczeniu raka płuc, zwłaszcza późnego stadium NSCLC.

Bardziej szczegółowe informacje o wynikach stosowania nowych leków można znaleźć na stronie leków na raka płuc

8. Nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia.

Palenie jest główną przyczyną raka płuc, a to nie oznacza tylko papierosów. Cygara i fajki zawierają również substancje chemiczne, które mogą uszkodzić komórki i spowodować raka. Najlepszym sposobem na zapobieżenie rakowi płuc jest to, aby nigdy nie zacząć palić, lub rzucić palenie, jeśli to zrobisz.

Palenie przyczynia się do 90 procent i 80 procent zgonów odpowiednio mężczyzn i kobiet.18 Mężczyźni palący są 23 razy bardziej narażeni na zachorowanie na raka płuc; kobiety palące są 13 razy bardziej narażone.19 W latach 2005-2010 każdego roku na raka płuc związanego z paleniem tytoniu umierało około 131 000 Amerykanów.20

Ryzyko zachorowania na raka płuc zaczyna spadać w ciągu tygodni lub miesięcy dla tych, którzy zdecydują się rzucić palenie. Pozostawienie osoby niepalącej przez co najmniej 10 do 20 lat zmniejsza ryzyko zachorowania na raka płuc o 50 do 75 procent.21

9. Grupy wsparcia dla chorych na raka płuca, ich rodzin i przyjaciół

Ponad 430 000 żyjących dziś osób zdiagnozowało w pewnym momencie raka płuc.22 Poszukiwanie wsparcia ze strony innych, w tym specjalistów, jest ważnym krokiem. Grupy wsparcia istnieją w całych Stanach Zjednoczonych - zarówno zawodowe, jak i partnerskie - i są otwarte dla wszystkich, u których zdiagnozowano raka płuc.

Specjaliści od opieki paliatywnej mogą również udzielić wsparcia po postawieniu diagnozy. Powszechne jest błędne przekonanie, że opieka paliatywna jest przeznaczona do opieki po zakończeniu życia, ale jeśli jest stosowana równolegle z leczeniem, w rzeczywistości okazuje się, że przedłuża życie.

10. Podnoszenie świadomości poprzez media społecznościowe

Istnieje wiele sposobów na zaangażowanie się w walkę z rakiem płuc. Podnoszenie świadomości za pomocą Facebooka i Twittera z wiadomościami, które mają na celu wprowadzenie zmian. Dołącz do rozmowy na temat raka płuc w #lcsm i dowiedz się o wydarzeniach, nowych badaniach klinicznych i metodach leczenia. Innymi kluczowymi hashtagami są #ShineALight i #lungcancer.

Shine a Light on Lung Cancer, które jest największym wydarzeniem podnoszącym świadomość na temat raka płuc, odbywa się co roku, jak również Team Lung Love, skoordynowane wydarzenia sportowe, które wahają się od 5Ks do triathlonów.

Połącz się z innymi poprzez Lungevity, które stanowi platformę zasobów, wsparcia, programów pomocy dla osób, u których zdiagnozowano raka płuc, a także ich rodzin, przyjaciół i pracowników służby zdrowia w całym kraju.