Łatwa instrukcja przepisywania leków

TheSocialMedwork zapewnia dostęp do leków na zasadzie Imiennego Importu Pacjenta, co oznacza, że działamy w imieniu pacjenta we współpracy z jego lekarzem prowadzącym. Aby skutecznie pomóc Ci w uzyskaniu dostępu do leku zatwierdzonego w innym kraju, potrzebujemy recepty od Twojego lekarza prowadzącego w Twoim kraju.

Należy pamiętać, że w ramach naszych protokołów możemy skontaktować się z Twoim lekarzem prowadzącym w celu weryfikacji lub aktualizacji informacji. Wysyłając nam swoją receptę, pozwalasz nam na to.

Oto wytyczne dotyczące recept, którymi możesz się podzielić z lekarzem prowadzącym, aby upewnić się, że Twoja recepta zawiera właściwe i kompletne informacje: