Nasze bezpieczne i pełne szacunku podejście do pomocy pacjentom

Niedawne badanie BBC Panorama ujawniło, że apteka internetowa dostarcza leki pacjentom z zagranicy - bez odpowiedniej konsultacji z ich lekarzem prowadzącym. W następstwie tego dokumentu brytyjskie organy służby zdrowia zwróciły się z prośbą o zmianę istniejącego systemu prawnego, aby uniknąć takich praktyk w przyszłości.

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą obejrzeć odcinek Panoramy na BBC iPlayer tutaj

W tym exposé podkreśla się potrzebę stworzenia usługi, która połączy pacjentów z potrzebnymi im lekami, ale czyni to w sposób, który chroni pacjenta i współpracuje z jego zaufanymi dostawcami usług zdrowotnych. Zamiast korzystać z luk prawnych w celu ślepego dostarczania leków za pomocą recept z pieczątką gumową.

TheSocialMedwork zbudowany jest na fundamencie zgodności z prawem i zorientowania na pacjenta. Oznacza to, że staramy się zapewnić pacjentom i ich zaufanym dostawcom usług medycznych to, co najlepsze. Obejmuje to również głęboki szacunek dla relacji pacjent-lekarz.

Nasz zespół wykwalifikowanych farmaceutów jest upoważniony do zapewnienia, że każdy pacjent przestrzega prawidłowych procedur określonych w ich lokalnych przepisach. Obejmuje to pozostawanie w stałym kontakcie z pacjentami i/lub ich opiekunami oraz otrzymywanie wyczerpującej dokumentacji dotyczącej istniejącego leczenia i stanu zdrowia przed rozpoczęciem jakichkolwiek usług.

Kolejną istotną częścią tego procesu jest wymóg posiadania ważnej recepty lekarskiej. Każda recepta jest kontrolowana przez zespół w celu zapewnienia wiarygodności. W rzeczywistości, żadne zamówienie nie może być zrealizowane bez zatwierdzenia recepty przez jednego z naszych wykwalifikowanych farmaceutów z tytułem M.Pharm. W ten sposób zapewniamy, że leki są zamawiane w ramach stałego planu leczenia organizowanego i nadzorowanego przez lekarza specjalistę. W ten sposób również szanujemy i wzmacniamy relacje lekarz-pacjent. W ramach kontroli końcowej wszystkie recepty są sprawdzane również przez wyznaczoną aptekę (naszą aptekę partnerską lub aptekę lokalną, do której lek jest wysyłany).

TheSocialMedwork nie dostarcza pacjentom leków, jeśli są one już dostępne w ich kraju, ponieważ nasze usługi nie są już potrzebne w tym scenariuszu. Szanujemy lokalne przepisy i polegamy na wiedzy specjalistów takich jak onkolodzy i neurologowie, którzy decydują, kiedy najlepiej przepisać nowo zatwierdzone leki. Nasze służby nie starają się formułować zaleceń lekarskich, ani nie działają wokół istniejących praktyk medycznych i terapeutycznych. 

Katrin Schepp LL.M.
Chief Operations Officer i współzałożyciel, TheSocialMedwork

---

Jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania dotyczące usług TheSocialMedwork, akredytacji i/lub podejścia, prosimy o kontakt mailowy: [chronione e-mailem]